عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، عضو کمیته های تخصصی کنفرانس شد

zardar.jpg
 
 
به گزارش دبیرخانه سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر سید محمد زرگر، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان به عنوان عضو کمیته انتخاب پایان نامه برتر دانشجویی مدیریت استراتژیک سال کشور و همچنین عضو کمیته انتخاب و معرفی استارت آپ پیشرو در پیاده سازی استراتژی توسعه ایده معرفی شد.