۸۶۰۱۷۰۵۲ - ۸۶۰۱۷۰۵۵ - ۸۶۰۱۷۰۵۸

عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا، به عنوان عضو شورای سیاست گذاری سیزدهمین کنفرانس معرفی شد

 
به گزارش دبیرخانه سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر محمد علی بابایی زکلیکی، عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا به عنوان عضو شورای سیاست گذاری سیزدهمین کنفرانس معرفی شد
  • Hits: 58

عضویت در خبــرنامه

سـازمـان کنفـرانس

  • کمیته علمی کنفرانس                           سخنرانان بین المللی

  • شورای سیاست گذاری                           ثبت نام در کنفرانس

  • کمیته های تخصصی                             کارگاه های آموزشی

تمـاس بـا مــا

تمامی حقوق متعلق به دبیرخانه کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک است