۸۶۰۱۷۰۵۲ - ۸۶۰۱۷۰۵۵ - ۸۶۰۱۷۰۵۸

شرکت ساختمانی چهلستون اراک، به عنوان حامی نقره ای دوازدهمین کنفرانس معرفی شد


به گزارش دبیرخانه دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، شرکت ساختمانی چهلستون اراک، به عنوان حامی نقره ای دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک معرفی شد.

  • Hits: 219

عضویت در خبــرنامه

سـازمـان کنفـرانس

  • کمیته علمی کنفرانس                           سخنرانان بین المللی

  • شورای سیاست گذاری                           ثبت نام در کنفرانس

  • کمیته های تخصصی                             کارگاه های آموزشی

تمـاس بـا مــا

تمامی حقوق متعلق به دبیرخانه کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک است