دکتر محمدرضا فلاح، عضو کمیته علمی کنفرانس شد

🔴به گزارش دبیرخانه سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر محمد رضا فلاح، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم انسانی حضرت معصومه (ص)، به عنوان عضو کمیته علمی سیزدهمین کنفرانس معرفی شد.